Vnitřní denní režim

6.15 – 8.00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám do třídy, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hru, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální práce s dětmi
8.00 – 9.45Řízené výchovně – vzdělávací činnosti, individuální i skupinové činnosti dětí, pohybové aktivity, osobní hygiena, ranní svačina
9.45 – 11.45Příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku – procházka nebo činnosti na školní zahradě,
případně náhradní činnost
11.45 – 12.30Oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek
12.30 – 14.15Spánek nebo odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku a dětmi s odloženou školní docházkou
14.15 – 14.45Osobní hygiena, úklid lůžkovin, odpolední svačina
14.45 – 16.00Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry,
zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy