Organizace provozu školní výdejny

Kontakt na školní jídelnu

e-mail: jidelna@zsluka.cz
tel: 585 345 261

Ceny obědů od 1. září 2019

Děti do 6 let celodenní stravování 34,- Kč
přesnídávka 9,- Kč, oběd 17,- Kč, svačina 8,- Kč

Děti nad 6 let celodenní stravování 36,- Kč
Přesnídávka 9,- Kč, oběd 19,- Kč, svačina 8,- Kč

Odhlašování a přihlášení

Odhlášení a přihlášení stravy se provádí nejpozději do 11 hodin předcházejícího dne osobně (do sešitu v MŠ) nebo telefonicky na číslo 582 383 397 v MŠ Raková u Konice.