Charakteristika

Mateřská škola se nachází v jednopatrové budově, uprostřed návsi, její součástí je i školní zahrada, která poskytuje dětem dobré zázemí k aktivnímu pobytu/ pískoviště, tělovýchovné vybavení, domek pro hru dětí, zahradní hračky a doplňky/. Uvnitř budovy v přízemí je šatna, kuchyňka k výdeji stravy, jídelna, šatna s WC pro personál školy a úklidová místnost. V prvním podlaží jsou umístěny dvě třídy, jedna slouží současně i jako ložnice v době odpočinku /rozkládají se zde lehátka s lůžkovinami/, hygienické zařízení, ředitelna.

Školní kuchyně mateřské školy zajišťuje pouze svačiny, obědy jsou dováženy ze školní jídelny ZŠ a MŠ Luká. Do školy jsou přijímány děti na základě písemné žádosti rodičů podané při zápisu do mateřské školy, či před zahájením nového školního roku a na základě rozhodnutí ředitelky školy o zařazení dítěte do předškolního zařízení. Vybavení jednotlivých tříd i činnosti školy sledují široký rozvoj dítěte a kladou důraz nejen na vzdělávání, ale také na hru, pohyb, zábavu, socializaci, zdraví, přemýšlivost. Dopravní dostupnost je na dobré úrovni, autobusová zastávka se nachází v bezprostřední blízkosti školy.

Filozofie školy

Chceme, aby v naší mateřské škole děti získaly chuť po poznání, a to především prostřednictvím prožitkového učení a her. Zaujmout a bavit děti tak, aby měly potřebu se k učení vracet, pokračovat v započaté činnosti, dále ji rozvíjet a obohacovat. Nechceme, aby děti byly pouhými příjemci, ale aby byly spolutvůrci a spoluúčastníky našeho školního vzdělávacího programu.

Vize školy

Vytvořit prostředí přátelského a tvořivého klimatu a otevřeného partnerství. Mateřská škola chce být místem, kde se cítí děti příjemně a bezpečně a kde je respektována jejich individualita. Důležitým cílem je vytvoření prostředí, které je kvalitně a účelně zařízené, kde panují dobré vztahy mezi všemi zúčastněnými – zaměstnanci, dětmi, mezi školou a rodiči a v neposlední řadě zřizovatelem školy.