Aktuality

Prázdninový provoz MŠ Raková u Konice

Vážení rodiče,
přerušení provozu v době hlavních prázdnin v měsíci červenci a srpnu se řídí § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Mateřská škola bude v provozu první červencový týden:

od 1. 7. 2020 do 3. 7. 2020.

Následně se mateřská škola z důvodu údržby a čerpání dovolených uzavře. Nástup do mateřské školy bude poté 1. září 2020.

Důležité informace k otevření školy dne 25. 5. 2020

V pondělí 25. května bude znovu zahájen provoz v mateřské škole. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte na email msrakova@seznam.cz nejpozději do čtvrtku 21. 5. Toto sdělení bude sloužit zároveň jako přihláška ke stravování .

Informace k provozu školy:

– Docházka do MŠ je DOBROVOLNÁ i pro děti předškolního věku a děti s odloženou školní docházkou.
– Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
– Při vstupu do areálu a budovy MŠ dodržujte rozestupy 2 m i při pohybu v budově.
– U vchodu do šatny použijte přichystanou desinfekci.
– V šatně se zdržujte co nejkratší dobu.
– Dítě předávejte učitelce do třídy s umytýma rukama (vydezinfikovanýma).
– Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
– Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
– Čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ odevzdejte již vyplněné 1.den příchodu dítěte do MŠ. ZDE KE STAŽENÍ