Aktuality

Informace k obnovení provozu mateřské školy

Od 10. 5. 2021 bude obnoven provoz mateřské školy pro všechny věkové skupiny dětí bez povinnosti testování a nošení roušek.
Pokud bude Vaše dítě do MŠ od pondělí 10. 5. 2021 docházet, je nutné nahlásit stravovaní do pátku 7. 5. 2021 9:30 hod.

Aktuální informace k zápisu do Mateřské školy Raková u Konice

V souladu s opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022 ze dne 5. 3. 2020, č. j.: MSMT-6651/2021-1, se mění způsob organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Raková u Konice, příspěvkové organizaci následujícím způsobem:

ZÁPIS PROBĚHNE VE DNECH 4. 5. 2021 – 15. 5. 2021
ZÁPIS PROBĚHNE BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ

Podání žádosti zákonným zástupcem nebo jinou osobou oprávněnou dítě zastupovat
Podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné doručit následujícími způsoby:
1. Do datové schránky mateřské školy – ID  krikye8
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze poslat prostý email, msrakova@seznam.cz
3. Poštou – Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace, Raková u Konice 85, 798 57 Laškov
4. Osobní podání – bude organizováno při dodržení nutných hygienických nařízení, proběhne v pracovní den 5. 5. 2021 v době od 8.00 do 12.30 hodin.

K zápisu je nutno doložit tyto dokumenty:
1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení ZDEpotvrzenou lékařem o očkování dítěte /nemusí děti s povinným předškolním vzděláváním, které dosáhnou k 31. 8. 2021 pěti let/
2. Prostou kopii rodného listu dítěte
3. Občanský průkaz zákonného zástupce /k ověření trvalého pobytu/
4. Pokud má dítě zdravotní znevýhodnění je nutné připojit lékařské doporučení