Aktuality

Zápis do školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milé děti,

zápis do mateřské školy Raková u Konice pro školní rok 2023/2024 se koná ve středu 10.5.2022 od 9.00 do 15.00 hodin.


Předem vyplněnou žádost s lékařským potvrzením o očkovaní (potvrzení neplatí pro povinné předškolní vzdělávání), rodným listem dítěte a svým občanským průkazem přineste k zápisu.
Žádost je možné podat také: emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo datovou schránkou. Preferujeme osobní podání.
Žádost si můžete vyzvednout předem v MŠ nebo stáhnout zde.

MŠ Raková u Konice
Raková u Konice 85
798 57 Laškov
Datová schánka: krikye8
Email: msrakova@seznam.cz
Tel: 778 456 243